Ecologia
EdituraSerafica Informatii suplimentare despre Serafica
Locul publicăriiRoman
Data publicării2017
TematicaEcologie Informatii suplimentare despre Ecologie
ISBN9786067700534
 
Nota 0/5.00 (0 voturi)
2 / 2  exemplare disponibile
Rezerva acum

Biblioteca mea

Sumar [Română]

Editorial ÎN DIALOG PENTRU VIITORUL „CASEI COMUNE"5 De Giacomo Costa ECOLOGIA INTEGRALĂ A ENCICLICEI LAUDATOSI': UN PROGRAM ŞI BAZELE SALE 1.O ecologie de pus în practică13 1.1. Punctul de plecare: o problemă ignorată13 1.2 O speranţă de construit: convertirea ecologică15 2.Rădăcinile enciclicei Laudato si'16 2.1Roadele cercetării ştiinţifice16 2.2Fundamentul biblic19 2.3Perspectiva ecleziologică21 2.4Opţiunea pentru cei săraci23 Notă bibliografică25 Sumar26 Pier Francesco Ghetti ECOLOGIA CA ŞTIINŢĂ 1.Ecologia şi ecosistemele27 2.Populaţii şi comunitate, energie şi materie28 3.Omul şi ecosistemele31 4.Ecosisteme urbane33 5.Referinţe la o ecologie uman34 Sumar37 Leopold Sandonà ECOLOGIA UMANĂ: O INTERSECTARE A ŞTIINŢELOR 1.Ecologia umană şi ecologia integrală5 - 2.Un obiect care ne înţelege, sau realitatea este superioară ideii - 3.O privire de ansamblu, sau întregul este superior părţii43 4.O conştiinţă comunitară, sau unitatea este superioară conflictului45 5.Deschiderea unor procese şi răspunsuri noi, sau timpul este superior spaţiului46 6.Intersectarea principiilor48 Notă bibliografică49 SumarS Bruno Bignami O ETICĂ PENTRU OCROTIREA PĂMÂNTULUI 1.Brâul şi câmpul: ecoul dramatic al protecţiei52 2.Drumul şi via: deciderea grijii56 3.Etica ecologică a grijii5^ 4.Grija faţă de Pământ62 Notă bibliografică65 Sumar65 Aldo N. Terrin ECOLOGIA ŞI SACRUL. SEMNIFICAŢIA RELIGIOASĂ ŞI SACRĂ A ECOLOGIEI 1.Afinitatea dintre ecologie şi teologie68 2.Semnificaţia religioasă şi sacră a ecologiei69 3.O ecologie profundă73 3.1O realitate fără Dumnezeu74 3.2Sacrul trebuie să se reîntoarcă76 3.3Pentru o fenomenologie personală a ecologiei si a sacrului77 4.Schimbarea paradigmei. Planeta vie80 5.Ecologia adevărată este doar ecologia profundă81 6.O concluzie fără retorică83 Sumar84 Simone Morandini ECOTEOLOGIA: UN DOSAR ESENŢIAL 1.O temă improprie?85 2.Locurile gândirii ecoteologiei87 2.1America de Nord87 2.2Teologii contextuale89 2.3Germania91 2.4Lumea ortodoxă92 2.5Oceania93 2.6Ecofeminismul94 3.Pentru o teologie a creaţiei95 4.Perspective comune96 Sumar97 Felice Accrocca PROIECTUL UNEI ECOLOGII INTEGRALE. ARMONIA CU DUMNEZEU, CU CEILALŢI, CU NATURA, CU SINE ÎNSUŞI 1.Armonia cu Dumnezeu101 2.Armonia cu ceilalţi103 3.Armonia cu creaţia106 4.Armonia cu sine însuşi111 5.Să facem din casa noastră o grădină113 Notă bibliografică114 Sumar115 Matteo Mascia PRACTICI DE PROTEJARE A MEDIULUI 1.Introducere117 2.Responsabilitatea socială a consumatorilor119 3.Sustenabilitate şi solidaritate120 4.Sobrietatea şi cultura risipei122 5.A cumpăra cu stil124 6.Legalitate şi cetăţenie126 7.Concluzii127 Note bibliografice128 Sumar129 Germano Scaglioni DOCUMENTARE The Earth Bible Project131 Simone Morandini INVITAŢIE LA LECTURĂ 1.Ecologia, ştiinţe ambientale şi sustenabilitate139 2.Etica mediului141 3.Orizonturi teologice şi religioase143 Scrisoarea enciclică Laudato si' Nimic din această lume nu ne este indiferent148 Uniţi de una şi aceeaşi preocupare150 Sfântul Francisc dinAssisi151 Apelul meu153 CAPITOLUL ÎNTÂI Ceea ce se întâmplă casei noastre I.Poluarea şi schimbările climatice158 Poluarea, gunoaiele şi cultura rebutului158 Clima ca bun comun160 II.Problema apei163 III.Pierderea biodiversităţii165 IV.Deteriorarea calităţii vieţii umane şi degradarea socială170 V.Inegalitatea planetară172 VI.Slăbiciunea reacţiilor176 VII.Diversitatea de opinii179 CAPITOLUL AL DOILEA Evanghelia creaţiei I.Lumina pe care o oferă credinţa181 II.înţelepciunea relatărilor biblice182 III.Misterul universului189 IV. Mesajul fiecărei creaturi în armonia întregii creaţii 193 V.O comuniune universală196 VI.Destinaţia comună a bunurilor198 VII.Privirea lui Isus200 CAPITOLUL AL TREILEA Rădăcina umană a crizei ecologice I.Tehnologia: creativitate şi putere203 II.Globalizarea paradigmei tehnocratice205 III.Crizele şi consecinţele antropocentrismului modern 211 Relativismul practic214 Inovaţia biologică pornind de la cercetare219 CAPITOLUL AL PATRULEA O ecologie integrală I.Ecologia ambientală, economică şi socială223 II.Ecologia culturală226 III.Ecologia vieţii zilnice228 IV.Principiul binelui comun233 V.Dreptatea între generaţii234 CAPITOLUL AL CINCILEA Câteva linii de orientare şi de acţiune I.Dialogul despre mediu în politica internaţională237 II.Dialogul spre noi politici naţionale şi locale243 III.Dialog şi transparenţă în procesele decizionale246 IV.Politica şi economia în dialog pentru plinătatea umană 249 V.Religiile în dialog cu ştiinţele255 CAPITOLUL AL ŞASELEA Educaţia şi spiritualitatea ecologică I.A conduce spre un alt stil de viaţă257 II.A educa pentru alianţa dintre omenire şi mediu260 III.Convertirea ecologică293 IV.Bucurie şi pace267 V.Iubirea civilă şi politică270 VI.Semnele sacramentale şi odihna celebrativă272 VII.Treimea şi relaţia dintre creaturi275 VIII.Regina întregii creaţii276 IX.Dincolo de soare277 Rugăciune pentru Pământul nostru279 Rugăciune creştină cu creaţia280 Note282 Cuprins295
Notă generală: Note bibliografice la sf. de cap.
Ecologia [Carte] / Giacomo Costa, Francesco Ghetti, Leopold Sandona... . — Roman , 2017 , Serafica : Pătrașcu, Mihai [traducător] . — 301 p. . — 9786067700534
TitluEcologia
Giacomo Costa, Francesco Ghetti, Leopold Sandona...
Coautor
Coautor
Coautor
EditorPătrașcu, Mihai (traducător)
EdituraSerafica Informatii suplimentare despre Serafica
Locul publicăriiRoman
Data publicării2017
LimbaRomână
ISBN9786067700534
TematicaEcologie Informatii suplimentare despre Ecologie
Indice CZU574
301 p.
Divizionara55/59
010##a 9786067700534
101##a rum
200##a Ecologia
200##f Giacomo Costa, Francesco Ghetti, Leopold Sandona...
210##a Roman
210##c Serafica
210##d 2017
215##a 301 p.
299##a Ecologia
300##a Note bibliografice la sf. de cap.
606##a Ecologie
675##a 574
686##a 55/59
701##a Costa, Giacomo
701##a Ghetti, Francesco
701##a Sandona, Leopold
702##a Pătrașcu, Mihai
975##a 574
702##4 traducător

Recenzii

Biblioteca Judeteana "G. T. Kirileanu", Piatra Neamt
Top