Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă

Autor chat
Subiect Basarabia
Cultură română (evoluţie istorică) chat
Cultură română (spiritualitate naţională) chat
Relaţii politice româno-ruse chat
Ocupaţie rusească (1806-1812) chat
Biserica Ortodoxă Română (personalia) chat
Biserica Ortodoxă Română (tipărituri) chat
Tipăritură chat
Tipografie chat
Carte românească (istorie) chat
Limba română chat
Învăţământ românesc (organizare) chat
Teatru românesc (instituţie şi spectacol) chat
Scriitori străini chat
Creangă Ion chat
Neamţ (judeţ) chat
Vârnav Teodor chat
Mateevici Alexe chat
Publicistică românească chat
Publicaţie periodică chat
Document transpus în format electronic chat
Note Indice. Marcă de proprietate (semnătură) şi însemne de lectură G.T.K. (exemplarul 21362).

0.0 (0 voturi)

0
0
0
0
0
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
K Împrumut 4

Disponibile 0 din 4

Notificare la disponibilitate


K.III.3811

CIOBANU ŞTEFAN N.
    Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă.
    [2],II,344p.:il..    
    Indice. Marcă de proprietate (semnătură) şi însemne de lectură G.T.K. (exemplarul 21362)..

    1. Basarabia
    2. Cultură română (evoluţie istorică)
    3. Cultură română (spiritualitate naţională)
    4. Relaţii politice româno-ruse
    5. Ocupaţie rusească (1806-1812)
    6. Biserica Ortodoxă Română (personalia)
    7. Biserica Ortodoxă Română (tipărituri)
    8. Tipăritură
    9. Tipografie
    10. Carte românească (istorie)
    11. Limba română
    12. Învăţământ românesc (organizare)
    13. Teatru românesc (instituţie şi spectacol)
    14. Scriitori străini
    15. Creangă Ion
    16. Neamţ (judeţ)
    17. Vârnav Teodor
    18. Mateevici Alexe
    19. Publicistică românească
    20. Publicaţie periodică
    21. Document transpus în format electronic

035 __ $aK.III.3811
141 __ $c#
200 _1 $aCultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă
215 __ $a[2],II,344p.:il.
299 __ $aCultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă
300 __ $aIndice. Marcă de proprietate (semnătură) şi însemne de lectură G.T.K. (exemplarul 21362).
606 _0 $aBasarabia
606 _0 $aCultură română (evoluţie istorică)
606 _0 $aCultură română (spiritualitate naţională)
606 _0 $aRelaţii politice româno-ruse
606 _0 $aOcupaţie rusească (1806-1812)
606 _0 $aBiserica Ortodoxă Română (personalia)
606 _0 $aBiserica Ortodoxă Română (tipărituri)
606 _0 $aTipăritură
606 _0 $aTipografie
606 _0 $aCarte românească (istorie)
606 _0 $aLimba română
606 _0 $aÎnvăţământ românesc (organizare)
606 _0 $aTeatru românesc (instituţie şi spectacol)
606 _0 $aScriitori străini
606 _0 $aCreangă Ion
606 _0 $aNeamţ (judeţ)
606 _0 $aVârnav Teodor
606 _0 $aMateevici Alexe
606 _0 $aPublicistică românească
606 _0 $aPublicaţie periodică
606 _0 $aDocument transpus în format electronic
700 _0 $aCIOBANU ŞTEFAN N.
989 __ $a cotaformat: K.III.3811 czu: Basarabia czu: Cultură română (evoluţie istorică) czu: Cultură română (spiritualitate naţională) czu: Relaţii politice româno-ruse czu: Ocupaţie rusească (1806-1812) czu: Biserica Ortodoxă Română (personalia) czu: Biserica Ortodoxă Română (tipărituri) czu: Tipăritură czu: Tipografie czu: Carte românească (istorie) czu: Limba română czu: Învăţământ românesc (organizare) czu: Teatru românesc (instituţie şi spectacol) czu: Scriitori străini czu: Creangă Ion czu: Neamţ (judeţ) czu: Vârnav Teodor czu: Mateevici Alexe czu: Publicistică românească czu: Publicaţie periodică note: Indice. Marcă de proprietate (semnătură) şi însemne de lectură G.T.K. (exemplarul 21362). paginatie: [2],II,344p.:il. titlu: Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă vedeta: CIOBANU ŞTEFAN N. inventar: 22023 inventar: 21362 inventar: 23522 inventar: 8038
Barcode/Nr. Inventar Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1 8038 / 908038 K Împrumut Da
2 23522 / 923522 K Împrumut Da
3 21362 / 921362 K Împrumut Da
4 22023 / 922023 K Împrumut Da

Lăsați un comentariu