Industria şi bogăţiile naturale din Ardeal şi Banat

Autor chat
Editura Tipografia "Cartea Românească" S. A.
Loc publicare Cluj
An 1927
Subiect Transilvania
Ardeal chat
Banat chat
Resurse naturale chat
Gaz natural (exploatare) chat
Hidrotehnică chat
Cărbune (zăcăminte) chat
Industrie extractivă chat
Minerit chat
Metalurgie chat
Industrie forestieră chat
Industrie alimentară chat
Industrie textilă chat
Industrie chimică chat
Politică economică chat
Document transpus în format electronic chat
Note Lucrare editată de Camera de Comerţ şi de Industrie din Cluj.

0.0 (0 voturi)

0
0
0
0
0
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
K Împrumut 1

Disponibile 0 din 1

Notificare la disponibilitate


K.IV. 806

INDUSTRIA
    Industria şi bogăţiile naturale din Ardeal şi Banat.- Cluj : Tipografia "Cartea Românească" S. A. , 1927.
    [2],264p.:il.,5f.pl.:h.,t.    
    Lucrare editată de Camera de Comerţ şi de Industrie din Cluj..

    I Farkas Mozes(redactor şef)
    II Căciulă Nicolae(redactor)
    III Corbu Augustin(redactor)
    IV Laţiu Victor(redactor)
    V Manouschek Otto(redactor)
    VI Peptea Iacob(redactor)
    VII Tatay Alexandru(redactor)
    VIII Petrovici C.(cartografie)
    IX Cassian Ioan(cartografie)
    X Papp Ludovic(cartografie)

    1. Transilvania
    2. Ardeal
    3. Banat
    4. Resurse naturale
    5. Gaz natural (exploatare)
    6. Hidrotehnică
    7. Cărbune (zăcăminte)
    8. Industrie extractivă
    9. Minerit
    10. Metalurgie
    11. Industrie forestieră
    12. Industrie alimentară
    13. Industrie textilă
    14. Industrie chimică
    15. Politică economică
    16. Document transpus în format electronic

035 __ $aK.IV. 806
141 __ $c#
200 _1 $aIndustria şi bogăţiile naturale din Ardeal şi Banat
210 _# $aCluj $cTipografia "Cartea Românească" S. A. $d1927
215 __ $a[2],264p.:il.,5f.pl.:h.,t
299 __ $aIndustria şi bogăţiile naturale din Ardeal şi Banat
300 __ $aLucrare editată de Camera de Comerţ şi de Industrie din Cluj.
606 _0 $aTransilvania
606 _0 $aArdeal
606 _0 $aBanat
606 _0 $aResurse naturale
606 _0 $aGaz natural (exploatare)
606 _0 $aHidrotehnică
606 _0 $aCărbune (zăcăminte)
606 _0 $aIndustrie extractivă
606 _0 $aMinerit
606 _0 $aMetalurgie
606 _0 $aIndustrie forestieră
606 _0 $aIndustrie alimentară
606 _0 $aIndustrie textilă
606 _0 $aIndustrie chimică
606 _0 $aPolitică economică
606 _0 $aDocument transpus în format electronic
700 _0 $aINDUSTRIA
702 _0 $4redactor şef $aFarkas Mozes
702 _0 $4redactor $aCăciulă Nicolae
702 _0 $4redactor $aCorbu Augustin
702 _0 $4redactor $aLaţiu Victor
702 _0 $4redactor $aManouschek Otto
702 _0 $4redactor $aPeptea Iacob
702 _0 $4redactor $aTatay Alexandru
702 _0 $4cartografie $aPetrovici C.
702 _0 $4cartografie $aCassian Ioan
702 _0 $4cartografie $aPapp Ludovic
989 __ $a cotaformat: K.IV. 806 czu: Transilvania czu: Ardeal czu: Banat czu: Resurse naturale czu: Gaz natural (exploatare) czu: Hidrotehnică czu: Cărbune (zăcăminte) czu: Industrie extractivă czu: Minerit czu: Metalurgie czu: Industrie forestieră czu: Industrie alimentară czu: Industrie textilă czu: Industrie chimică czu: Politică economică note: Lucrare editată de Camera de Comerţ şi de Industrie din Cluj. paginatie: [2],264p.:il.,5f.pl.:h.,t respons: Farkas Mozes redactor şef respons: Căciulă Nicolae redactor respons: Corbu Augustin redactor respons: Laţiu Victor redactor respons: Manouschek Otto redactor respons: Peptea Iacob redactor respons: Tatay Alexandru redactor respons: Petrovici C. cartografie respons: Cassian Ioan cartografie respons: Papp Ludovic cartografie titlu: Industria şi bogăţiile naturale din Ardeal şi Banat vedeta: INDUSTRIA inventar: 17162
Barcode/Nr. Inventar Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1 17162 / 917162 K Împrumut Da

Lăsați un comentariu