Localizarea numelui Basarabia în Moldova Transpruteană

Autor chat
Editura Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului
Loc publicare Bucureşti
An 1943
Subiect Basarabia (istorie)
Document istoric chat
Ştefan cel Mare (domn al Moldovei) chat
Neamţ (judeţ) chat
Basarabia (pământ românesc) chat
Alexandru cel Bun (domn al Moldovei) chat
Mircea cel Bătrân (domn al Ţării Româneşti) chat
Moldova (istorie) chat
Mihai Viteazul (domn al Ţării Româneşti) chat
Ţara Românească (istorie) chat
Moldova (istorie) chat
Alexandru cel Bun (domn al Moldovei) chat
Relaţii politice româno-polone chat
Ştefan cel Mare (domn al Moldovei) chat
Neamţ (judeţ) chat
Polonia (istorie) chat
Armată română (operaţiuni militare) chat
Petru Rareş (domn al Moldovei) chat
Unirea de la 1600 chat
Imperiul Bizantin (istorie) chat
Imperiul Bizantin (politică administrativă) chat
Bulgaria (istorie) chat
Balcani (arie istorico-geografică) chat
Principatele Române chat
Unirea Principatelor Române chat
Lupta pentru Independenţă chat
Războiul de Independenţă al României (1877-1878) chat
Politică externă chat
Diplomaţie românească (1859-1918) chat
Document istoric chat
Cancelarie domnească chat
Etimologie chat
Ţamblac Grigore (mitropolit) chat
Biserica Ortodoxă chat
Iconografie chat
Cronici şi cronicari străini chat
Balcani (arie etno-lingvistică) chat
Români (origine sud-dunăreană) chat
Vlahi (macedoromâni) chat
Grecia chat
Armată română (organizare) chat
Armată română (artilerie) chat
Războiul de Independenţă al României (1877-1878) chat
Moldova (istorie) chat
Basarabia (istorie) chat
Alexandru cel Bun (domn al Moldovei) chat
Ştefan cel Mare (domn al Moldovei) chat
Neamţ (judeţ) chat
Politică externă chat
Cetate (istorie) chat
Cetatea Albă chat
Chilia (cetate) chat
Chişinău (localitate) chat
Graniţă chat
Arheologie (cercetări de teren) chat
Cetatea Albă chat
Imperiul Roman (istorie) chat
Inscripţie chat
Epigrafie romană chat
Document transpus în format electronic chat
Note Antetitlu: Analele Academiei Române. Extras.

0.0 (0 voturi)

0
0
0
0
0
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
K Împrumut la sala de lectură 1

Disponibile 0 din 1

Notificare la disponibilitate


K.III.2215

NISTOR ION I.
    Localizarea numelui Basarabia în Moldova Transpruteană.- Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului , 1943.
    27p.,1f.:h..- (Memoriile Secţiunii Istorice. Seria III. Tom. XXVI. Mem. 1).    
    Antetitlu: Analele Academiei Române. Extras..

    1. Basarabia (istorie)
    2. Document istoric
    3. Ştefan cel Mare (domn al Moldovei)
    4. Neamţ (judeţ)
    5. Basarabia (pământ românesc)
    6. Alexandru cel Bun (domn al Moldovei)
    7. Mircea cel Bătrân (domn al Ţării Româneşti)
    8. Moldova (istorie)
    9. Mihai Viteazul (domn al Ţării Româneşti)
    10. Ţara Românească (istorie)
    11. Moldova (istorie)
    12. Alexandru cel Bun (domn al Moldovei)
    13. Relaţii politice româno-polone
    14. Ştefan cel Mare (domn al Moldovei)
    15. Neamţ (judeţ)
    16. Polonia (istorie)
    17. Armată română (operaţiuni militare)
    18. Petru Rareş (domn al Moldovei)
    19. Unirea de la 1600
    20. Imperiul Bizantin (istorie)
    21. Imperiul Bizantin (politică administrativă)
    22. Bulgaria (istorie)
    23. Balcani (arie istorico-geografică)
    24. Principatele Române
    25. Unirea Principatelor Române
    26. Lupta pentru Independenţă
    27. Războiul de Independenţă al României (1877-1878)
    28. Politică externă
    29. Diplomaţie românească (1859-1918)
    30. Document istoric
    31. Cancelarie domnească
    32. Etimologie
    33. Ţamblac Grigore (mitropolit)
    34. Biserica Ortodoxă
    35. Iconografie
    36. Cronici şi cronicari străini
    37. Balcani (arie etno-lingvistică)
    38. Români (origine sud-dunăreană)
    39. Vlahi (macedoromâni)
    40. Grecia
    41. Armată română (organizare)
    42. Armată română (artilerie)
    43. Războiul de Independenţă al României (1877-1878)
    44. Moldova (istorie)
    45. Basarabia (istorie)
    46. Alexandru cel Bun (domn al Moldovei)
    47. Ştefan cel Mare (domn al Moldovei)
    48. Neamţ (judeţ)
    49. Politică externă
    50. Cetate (istorie)
    51. Cetatea Albă
    52. Chilia (cetate)
    53. Chişinău (localitate)
    54. Graniţă
    55. Arheologie (cercetări de teren)
    56. Cetatea Albă
    57. Imperiul Roman (istorie)
    58. Inscripţie
    59. Epigrafie romană
    60. Document transpus în format electronic

035 __ $aK.III.2215
141 __ $c#
200 _1 $aLocalizarea numelui Basarabia în Moldova Transpruteană
210 _# $aBucureşti $cMonitorul Oficial şi Imprimeriile Statului $d1943
215 __ $a27p.,1f.:h.
225 _0 $aMemoriile Secţiunii Istorice. Seria III. Tom. XXVI. Mem. 1
299 __ $aLocalizarea numelui Basarabia în Moldova Transpruteană
300 __ $aAntetitlu: Analele Academiei Române. Extras.
606 _0 $aBasarabia (istorie)
606 _0 $aDocument istoric
606 _0 $aŞtefan cel Mare (domn al Moldovei)
606 _0 $aNeamţ (judeţ)
606 _0 $aBasarabia (pământ românesc)
606 _0 $aAlexandru cel Bun (domn al Moldovei)
606 _0 $aMircea cel Bătrân (domn al Ţării Româneşti)
606 _0 $aMoldova (istorie)
606 _0 $aMihai Viteazul (domn al Ţării Româneşti)
606 _0 $aŢara Românească (istorie)
606 _0 $aMoldova (istorie)
606 _0 $aAlexandru cel Bun (domn al Moldovei)
606 _0 $aRelaţii politice româno-polone
606 _0 $aŞtefan cel Mare (domn al Moldovei)
606 _0 $aNeamţ (judeţ)
606 _0 $aPolonia (istorie)
606 _0 $aArmată română (operaţiuni militare)
606 _0 $aPetru Rareş (domn al Moldovei)
606 _0 $aUnirea de la 1600
606 _0 $aImperiul Bizantin (istorie)
606 _0 $aImperiul Bizantin (politică administrativă)
606 _0 $aBulgaria (istorie)
606 _0 $aBalcani (arie istorico-geografică)
606 _0 $aPrincipatele Române
606 _0 $aUnirea Principatelor Române
606 _0 $aLupta pentru Independenţă
606 _0 $aRăzboiul de Independenţă al României (1877-1878)
606 _0 $aPolitică externă
606 _0 $aDiplomaţie românească (1859-1918)
606 _0 $aDocument istoric
606 _0 $aCancelarie domnească
606 _0 $aEtimologie
606 _0 $aŢamblac Grigore (mitropolit)
606 _0 $aBiserica Ortodoxă
606 _0 $aIconografie
606 _0 $aCronici şi cronicari străini
606 _0 $aBalcani (arie etno-lingvistică)
606 _0 $aRomâni (origine sud-dunăreană)
606 _0 $aVlahi (macedoromâni)
606 _0 $aGrecia
606 _0 $aArmată română (organizare)
606 _0 $aArmată română (artilerie)
606 _0 $aRăzboiul de Independenţă al României (1877-1878)
606 _0 $aMoldova (istorie)
606 _0 $aBasarabia (istorie)
606 _0 $aAlexandru cel Bun (domn al Moldovei)
606 _0 $aŞtefan cel Mare (domn al Moldovei)
606 _0 $aNeamţ (judeţ)
606 _0 $aPolitică externă
606 _0 $aCetate (istorie)
606 _0 $aCetatea Albă
606 _0 $aChilia (cetate)
606 _0 $aChişinău (localitate)
606 _0 $aGraniţă
606 _0 $aArheologie (cercetări de teren)
606 _0 $aCetatea Albă
606 _0 $aImperiul Roman (istorie)
606 _0 $aInscripţie
606 _0 $aEpigrafie romană
606 _0 $aDocument transpus în format electronic
700 _0 $aNISTOR ION I.
989 __ $a colectie: Memoriile Secţiunii Istorice. Seria III. Tom. XXVI. Mem. 1 cotaformat: K.III.2215 czu: Basarabia (istorie) czu: Document istoric czu: Ştefan cel Mare (domn al Moldovei) czu: Neamţ (judeţ) czu: Basarabia (pământ românesc) czu: Alexandru cel Bun (domn al Moldovei) czu: Mircea cel Bătrân (domn al Ţării Româneşti) czu: Moldova (istorie) note: Antetitlu: Analele Academiei Române. Extras. paginatie: 27p.,1f.:h. titlu: Localizarea numelui Basarabia în Moldova Transpruteană vedeta: NISTOR ION I. inventar: 14534
Barcode/Nr. Inventar Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1 14534 / 914534 K Împrumut la sala de lectură Da

Lăsați un comentariu