Tratat de psihoterapie de grup : teorie şi practică

Autor chat
Editura Trei chat
Loc publicare Bucureşti
An 2013
Subiect Tratat chat
Psihoterapie chat
Psihoterapie de grup chat
ISBN 9789737077332
Note Index
Note

615/Y16

YALOM, IRVIN D.
    Tratat de psihoterapie de grup : teorie şi practică / Irvin D. Yalom, Molyn Leszcz ; traducere din limba engleză de: Simona Reghintovschi, Anatol Reghintovschi.- Ediția a 5-a.- Bucureşti : Trei , 2013.
    674 p..- (Psihologie. Psihoterapie).    
    Index
    Note
    Cuprins Prefaţă la ediţia a cincea13 Mulţumiri21 1.Factorii terapeutici22 Inocularea speranţei, 25 Universalitatea, 27 Transmiterea informaţiilor, 30 Altruismul, 34 Recapitularea corectivă a grupului primar familial, 36 Dezvoltarea tehnicilor de socializare, 38 Comportamentul imitativ, 39 2. Învăţarea interpersonală40 Importanţa relaţiilor interpersonale, 40 Experienţa emoţională corectivă, 48 Grupul ca microcosmos social, 52 Microcosmosul social: o interacţiune dinamică, 61 Recunoaşterea tiparelor de comportament în microcosmosul social, 64 Microcosmosul social — este real? 67 Rezumat, 68 Transfer şi înţelegere, 70 3. Coeziunea grupului 73 Importanţa coeziunii grupului, 76 Mecanismul de acţiune, 81 Rezumat, 94 4.Factorii terapeutici: o integrare96 Valori comparative ale factorilor terapeutici: punctul de vedere al clientului, 99 Valoarea comparativă a factorilor terapeutici: diferenţe între punctele de vedere ale clienţilor şi terapeuţilor, 124 Factorii terapeutici: forţe modificatoare, 126 5.Terapeutul: Sarcini elementare133 Crearea şi menţinerea grupului, 134 Construirea culturii de grup, 136 Cum modelează liderul normele? 139 Exemple de norme terapeutice de grup, 145 6.Terapeutul: lucrul în aici-şi-acum155 Definiţia procesului, 156 Focalizarea asupra procesului: sursa de putere a grupului, 162 Sarcina terapeutului în aici-şi-acum, 164 Tehnici ale activării lui aici-şi-acum, 169 Tehnici de elucidare a procesului, 177 Ajutarea clienţilor să preia o orientare către proces, 186 Ajutarea clenţilor să accepte comentariile care elucidează procesul, 188 Comentariul de proces: o vedere de ansamblu teoretică, 189 Utilizarea trecutului, 199 Comentariul de proces al grupului-ca-întreg, 203 7.Terapeutul: transfer şi transparenţă210 Transferul în grupul de terapie, 214 Psihoterapeutul şi transparenţa, 223 8.Selecţia clienţilor 237 Criterii de excludere, 239 Criterii de includere, 255 O perspectivă de ansamblu asupra procedurii de selecţie, 259 Rezumat, 263 9.Componenţa grupurilor de terapie . Predicţia comportamentului în grup, 265 Principiile componenţei grupurilor, 274 Perspectivă generală, 281 Un ultim avertisment, 284 10.Crearea grupului: locul, timpul, dimensiunea, pregătirea Consideraţii preliminare, 286 Durata şi frecvenţa şedinţelor, 288 Terapia de grup de scurtă durată, 292 Pregătirea pentru terapia de grup, 299 11.La început Stadiile componente ale grupului, 314 Impactul clienţilor asupra dezvoltării grupului, 325 Probleme ale colectivului, 329 12.Grupul avansat Subgruparea, 348 Conflict în grupul de terapie, 366 Autodezvăluirea, 375 încheierea terapiei, 383 13.Membri problemă în grup Monopolistul, 392 Clientul tăcut, 398 Clientul plictisitor, 400 Nemulţumitul care refuză ajutorul, 403 Clientul psihotic sau bipolar, 405 Clientul cu caracter dificil, 412 14.Terapeutul: formate specializate şi materiale procedurale426 Terapie individuală şi terapie de grup concomitente, 426 Combinarea terapiei de grup cu grupurile în doisprezece paşi, 436 Coterapeuţii, 440 întâlnirea fără lider, 445 Visele, 446 Tehnologia audiovizuală, 449 Rezumatele scrise, 452 Păstrarea înregistrărilor terapiei de grup, 463 Exerciţii structurate, 463 15. Grupuri specializate de terapie470 Modificarea terapiei de grup tradiţionale pentru situaţii clinice speciale: paşi fundamentali, 471 Grupul de terapie cu pacienţi acuţi spitalizaţi, 476 Grupuri pentru pacienţi cu boli somatice, 500 Adaptarea TCC şi a TIP la terapia de grup, 506 Grupurile de autoajutorare şi grupurile de suport pe internet, 511 16.Terapia de grup: strămoşi şi veri519 Ce este un grup de întâlnire? 520 Antecedentele şi evoluţia grupului de întâlnire, 520 Terapia de grup pentru normali, 524 Eficienţa grupurilor de întâlnire, 526 Relaţia dintre grupul de întâlnire şi grupul de terapie, 532 17.Formarea terapeutului de grup536 Observarea clinicienilor cu experienţă, 538 Supervizarea, 541 Experienţa de grup a terapeuţilor în formare, 545 Psihoterapia personală, 551 Rezumat, 554 Dincolo de tehnică, 555 Anexă Informaţii şi linii de orientare pentru participarea la terapia de grup, 559 Câteva obiective ale psihoterapiei de grup, 559 Confidenţialitatea, 560 Ce faci în grup? Ce comportament este aşteptat? 560 Durata perioadei de probă sau a angajamentului iniţial, 562 Frecvenţa şi coeziunea grupului, 563 Anexă. Informaţii şi linii de orientare pentru participarea la terapia de grup559 Note.
    ISBN 9789737077332

    I Leszcz, Molyn
    II Reghintovschi, Simona(traducător)
    III Reghintovschi, Anatol(traducător)

    1. Tratat
    2. Psihoterapie
    3. Psihoterapie de grup

615.851(035)

299 __ $aTratat de psihoterapie de grup : teorie şi practică
955 __ $a1
200 __ $aTratat de psihoterapie de grup $eteorie şi practică $fIrvin D. Yalom, Molyn Leszcz $gtraducere din limba engleză de: Simona Reghintovschi, Anatol Reghintovschi $bCarte tipărită
700 __ $aYALOM, IRVIN D.
701 __ $aLeszcz, Molyn
702 __ $4traducător $aReghintovschi, Simona
702 __ $4traducător $aReghintovschi, Anatol
010 __ $a9789737077332
035 __ $a615/Y16
675 __ $a615.851(035)
686 __ $a61
606 __ $aTratat
606 __ $aPsihoterapie
606 __ $aPsihoterapie de grup
101 __ $arum
102 __ $aRomania
205 __ $aEdiția a 5-a
210 __ $aBucureşti $cTrei $d2013
215 __ $a674 p.
225 __ $aPsihologie. Psihoterapie
300 __ $aIndex
300 __ $aNote
330 __ $aCuprins Prefaţă la ediţia a cincea13 Mulţumiri21 1.Factorii terapeutici22 Inocularea speranţei, 25 Universalitatea, 27 Transmiterea informaţiilor, 30 Altruismul, 34 Recapitularea corectivă a grupului primar familial, 36 Dezvoltarea tehnicilor de socializare, 38 Comportamentul imitativ, 39 2. Învăţarea interpersonală40 Importanţa relaţiilor interpersonale, 40 Experienţa emoţională corectivă, 48 Grupul ca microcosmos social, 52 Microcosmosul social: o interacţiune dinamică, 61 Recunoaşterea tiparelor de comportament în microcosmosul social, 64 Microcosmosul social — este real? 67 Rezumat, 68 Transfer şi înţelegere, 70 3. Coeziunea grupului 73 Importanţa coeziunii grupului, 76 Mecanismul de acţiune, 81 Rezumat, 94 4.Factorii terapeutici: o integrare96 Valori comparative ale factorilor terapeutici: punctul de vedere al clientului, 99 Valoarea comparativă a factorilor terapeutici: diferenţe între punctele de vedere ale clienţilor şi terapeuţilor, 124 Factorii terapeutici: forţe modificatoare, 126 5.Terapeutul: Sarcini elementare133 Crearea şi menţinerea grupului, 134 Construirea culturii de grup, 136 Cum modelează liderul normele? 139 Exemple de norme terapeutice de grup, 145 6.Terapeutul: lucrul în aici-şi-acum155 Definiţia procesului, 156 Focalizarea asupra procesului: sursa de putere a grupului, 162 Sarcina terapeutului în aici-şi-acum, 164 Tehnici ale activării lui aici-şi-acum, 169 Tehnici de elucidare a procesului, 177 Ajutarea clienţilor să preia o orientare către proces, 186 Ajutarea clenţilor să accepte comentariile care elucidează procesul, 188 Comentariul de proces: o vedere de ansamblu teoretică, 189 Utilizarea trecutului, 199 Comentariul de proces al grupului-ca-întreg, 203 7.Terapeutul: transfer şi transparenţă210 Transferul în grupul de terapie, 214 Psihoterapeutul şi transparenţa, 223 8.Selecţia clienţilor 237 Criterii de excludere, 239 Criterii de includere, 255 O perspectivă de ansamblu asupra procedurii de selecţie, 259 Rezumat, 263 9.Componenţa grupurilor de terapie . Predicţia comportamentului în grup, 265 Principiile componenţei grupurilor, 274 Perspectivă generală, 281 Un ultim avertisment, 284 10.Crearea grupului: locul, timpul, dimensiunea, pregătirea Consideraţii preliminare, 286 Durata şi frecvenţa şedinţelor, 288 Terapia de grup de scurtă durată, 292 Pregătirea pentru terapia de grup, 299 11.La început Stadiile componente ale grupului, 314 Impactul clienţilor asupra dezvoltării grupului, 325 Probleme ale colectivului, 329 12.Grupul avansat Subgruparea, 348 Conflict în grupul de terapie, 366 Autodezvăluirea, 375 încheierea terapiei, 383 13.Membri problemă în grup Monopolistul, 392 Clientul tăcut, 398 Clientul plictisitor, 400 Nemulţumitul care refuză ajutorul, 403 Clientul psihotic sau bipolar, 405 Clientul cu caracter dificil, 412 14.Terapeutul: formate specializate şi materiale procedurale426 Terapie individuală şi terapie de grup concomitente, 426 Combinarea terapiei de grup cu grupurile în doisprezece paşi, 436 Coterapeuţii, 440 întâlnirea fără lider, 445 Visele, 446 Tehnologia audiovizuală, 449 Rezumatele scrise, 452 Păstrarea înregistrărilor terapiei de grup, 463 Exerciţii structurate, 463 15. Grupuri specializate de terapie470 Modificarea terapiei de grup tradiţionale pentru situaţii clinice speciale: paşi fundamentali, 471 Grupul de terapie cu pacienţi acuţi spitalizaţi, 476 Grupuri pentru pacienţi cu boli somatice, 500 Adaptarea TCC şi a TIP la terapia de grup, 506 Grupurile de autoajutorare şi grupurile de suport pe internet, 511 16.Terapia de grup: strămoşi şi veri519 Ce este un grup de întâlnire? 520 Antecedentele şi evoluţia grupului de întâlnire, 520 Terapia de grup pentru normali, 524 Eficienţa grupurilor de întâlnire, 526 Relaţia dintre grupul de întâlnire şi grupul de terapie, 532 17.Formarea terapeutului de grup536 Observarea clinicienilor cu experienţă, 538 Supervizarea, 541 Experienţa de grup a terapeuţilor în formare, 545 Psihoterapia personală, 551 Rezumat, 554 Dincolo de tehnică, 555 Anexă Informaţii şi linii de orientare pentru participarea la terapia de grup, 559 Câteva obiective ale psihoterapiei de grup, 559 Confidenţialitatea, 560 Ce faci în grup? Ce comportament este aşteptat? 560 Durata perioadei de probă sau a angajamentului iniţial, 562 Frecvenţa şi coeziunea grupului, 563 Anexă. Informaţii şi linii de orientare pentru participarea la terapia de grup559 Note
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 604517 / 604517 F1 Împrumut Da 615
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
F1 Împrumut 1

Disponibile: 1

Lăsați un comentariu